Τύπος
Σύσταση
Καφεΐνη
Βάρος
Βιολογικός

Lavazza

Σε Απόθεμα
5,85  3,69  (4,17  τιμή με Φ.Π.Α.)
Σε Απόθεμα
5,13  3,77  (4,26  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
4,99  4,04  (4,57  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
4,07  (4,60  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
6,05  4,25  (4,80  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
5,80  4,39  (4,96  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
5,99  5,04  (5,70  τιμή με Φ.Π.Α.)
Διαθέσιμο
6,05  5,16  (5,83  τιμή με Φ.Π.Α.)
Διαθέσιμο
5,34  (6,03  τιμή με Φ.Π.Α.)
Διαθέσιμο
13,50  9,42  (10,64  τιμή με Φ.Π.Α.)
Σε Απόθεμα
17,49  10,45  (11,81  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
16,49  10,78  (12,18  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
15,98  11,88  (13,42  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
14,50  11,95  (13,50  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
16,99  11,96  (13,51  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Σε Απόθεμα
16,89  11,99  (13,55  τιμή με Φ.Π.Α.)
Σε Απόθεμα
16,40  12,88  (14,55  τιμή με Φ.Π.Α.)
Διαθέσιμο
17,95  13,19  (14,90  τιμή με Φ.Π.Α.)
Διαθέσιμο
18,40  14,11  (15,94  τιμή με Φ.Π.Α.)
Σε Απόθεμα
21,00  14,71  (16,62  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
23,60  14,75  (16,67  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
21,50  16,06  (18,15  τιμή με Φ.Π.Α.)
Σε Απόθεμα
22,06  16,35  (18,48  τιμή με Φ.Π.Α.)
Σε Απόθεμα
19,39  16,46  (18,60  τιμή με Φ.Π.Α.)
Σε Απόθεμα
19,25  16,80  (18,98  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
22,20  17,58  (19,87  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
24,07  17,66  (19,96  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
21,24  17,78  (20,09  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
22,00  17,91  (20,24  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Σε Απόθεμα
22,11  18,41  (20,80  τιμή με Φ.Π.Α.)
Σε Απόθεμα
24,30  18,49  (20,89  τιμή με Φ.Π.Α.)
Σε Απόθεμα
21,90  18,51  (20,92  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
23,00  19,37  (21,89  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
26,28  19,46  (21,99  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
24,00  19,66  (22,22  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
25,18  20,13  (22,75  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο