Τύπος
Σύσταση
Καφεΐνη
Βάρος
Βιολογικός

Lavazza

Μη Διαθέσιμο
25,18  20,13  (22,75  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
24,00  19,66  (22,22  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
26,28  19,46  (21,99  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
23,00  19,37  (21,89  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Σε Απόθεμα
21,90  18,51  (20,92  τιμή με Φ.Π.Α.)
Σε Απόθεμα
24,30  18,49  (20,89  τιμή με Φ.Π.Α.)
Σε Απόθεμα
22,11  18,41  (20,80  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
22,00  17,91  (20,24  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
21,24  17,78  (20,09  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
24,07  17,66  (19,96  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
22,20  17,58  (19,87  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Σε Απόθεμα
19,25  16,80  (18,98  τιμή με Φ.Π.Α.)
Σε Απόθεμα
19,39  16,46  (18,60  τιμή με Φ.Π.Α.)
Σε Απόθεμα
22,06  16,35  (18,48  τιμή με Φ.Π.Α.)
Διαθέσιμο
21,50  16,06  (18,15  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
23,60  14,75  (16,67  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Σε Απόθεμα
21,00  14,71  (16,62  τιμή με Φ.Π.Α.)
Διαθέσιμο
18,40  14,11  (15,94  τιμή με Φ.Π.Α.)
Διαθέσιμο
17,95  13,19  (14,90  τιμή με Φ.Π.Α.)
Σε Απόθεμα
16,40  12,88  (14,55  τιμή με Φ.Π.Α.)
Σε Απόθεμα
16,89  11,99  (13,55  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
16,99  11,96  (13,51  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
14,50  11,95  (13,50  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
15,98  11,88  (13,42  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
16,49  10,78  (12,18  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Σε Απόθεμα
17,49  10,45  (11,81  τιμή με Φ.Π.Α.)
Διαθέσιμο
13,50  9,42  (10,64  τιμή με Φ.Π.Α.)
Διαθέσιμο
5,34  (6,03  τιμή με Φ.Π.Α.)
Διαθέσιμο
6,05  5,16  (5,83  τιμή με Φ.Π.Α.)
Διαθέσιμο
5,99  5,04  (5,70  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
5,80  4,39  (4,96  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
6,05  4,25  (4,80  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
4,07  (4,60  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Μη Διαθέσιμο
4,99  4,04  (4,57  τιμή με Φ.Π.Α.)
Μη Διαθέσιμο
Σε Απόθεμα
5,13  3,77  (4,26  τιμή με Φ.Π.Α.)
Σε Απόθεμα
5,85  3,69  (4,17  τιμή με Φ.Π.Α.)